Mars virker nærmere enn noen gang

Det er virkelig ikke lenge til mennesker vil reise til den røde steinplaneten. Det amerikanske firmaet «Mars One» arbeider utrettelig for å sikre nok midler til å nå målet sitt, nemlig å etablere en bosetning på Mars. De mener at dette er det neste «stor skrittet» for menneskeheten, samt at en felles, internasjonal målsetning om bosetning på Mars vil føre menneskeheten sammen. Mars er det neste naturlige målet i vårt håp om å utforske verdensrommet, og Mars One håper at dette prosjektet vil gi oss fornyet innsikt i verdensrommets opprinnelse, hvordan liv oppsto og også vår egen plass i universet. Akkurat som månelandingen, tenker selskapet at en bosetning på Mars vil føre til at fremtidige generasjoner vil tro på at alt er mulig, og dette vil inspirere framtidens mennesker til å strekke seg stadig lenger.

Mat på Mars

Forskere fra Wageningen University har funnet ut at mat dyrket på Mars kan spises av mennesker. Ved dette universitetet har forskere simulert jord fra Mars, og med suksess dyrket blant annet tomater og erter, det vil si at det ikke ble funnet skadelige mengder metaller i maten. Disse funnene er selvsagt svært lovende for Mars One. Dette prosjektet er finansiert ved såkalt «crowdfunding», men forskerne trenger mer penger for å teste ut flere typer matvarer, blant annet poteter. Så langt har prosjektet testet ut fire ulike typer mat, og målet for dette prosjektet er å teste ut ti. Forskeren Dr. Wamelink fra universitetet peker på at det er viktig at de menneskene som bosetter seg på Mars i framtiden sikres tilgang til et bredt utvalg av ulike matkilder.

Mars One

På Mars innen 2030

Teknologisk er det mulig å få mennesker til Mars allerede rundt 2030, dette er det bred enighet om, men dette vil kreve en jevn strøm av (store) midler. Derfor er det viktig at også selskaper som Mars One har et fokus på drømmen om Mars. Men, det er unektelig mange spørsmål som dukker opp når bosetning på Mars blir nevnt. Hvordan skal de overleve? Kommer de til å ha konstant kontakt med jorda? Hvilken psykologisk effekt vil dette ha på de første bosetterne? Kolonisering av Mars virker svært komplisert og noe skremmende, men slik har det vel vært med alle store framskritt? Mars One har gitt ut boken «Mars One – Humanity’s Next Great Adventure», som er perfekt for deg som er mer nysgjerrig på dette fantastiske prosjektet.